Tunnbrödsakademins syfte

är att värna den svenska tunnbrödstraditionen samt vara landets främsta forum för att samla, sprida och utveckla kunskap om tunnbrödet, och hur det avnjuts på bästa sätt.

Tunnbrödsakademin tar initiativ till och sjösätter projekt som stärker akademins syfte. Projekten får gärna drivas i samarbete med andra parter. Akademin har utöver en hedersledamot fem ledamöter som representerar olika kompetenser och perspektiv på tunnbrödskulturen. Verksamheten administreras av akademins sekreterare.

Akademin håller fyra styrelsemöten per år med årsmöte i maj.